Touto stránkou by sme chceli osloviť všetkých nositeľov priezviska KEVICKÝ, KEVICZKY, KEVITZKY …

Tu spoznáte históriu rodu Kevických, získate informácie o stretnutiach nositeľov mena Kevických, nielen tých predošlých ale aj budúcich.

Získate tu kontakty na členov rodu.

Pán Imrich Kevický sa dlhodobo venoval histórii rodu Kevických, získaval dobovú dokumentáciu, kontakty, vypracoval rodokmeň. V roku 2003 zorganizoval prvé stretnutie rodu Kevických v Autocampingu a chatovej osade DRIENOK v Mošovciach. Týmto činom sa mu podarilo založiť tradíciu stretnutí. Na prvom a aj na ďalších stretnutiach, predkladal a informoval účastníkov o svojich poznatkoch, diskutoval s ostatnými staršími nositeľmi tohto mena a spoločne upravovali jednotlivé vetvy rodokmeňu.

Podarilo sa mu získať kópie historických dokumentov.

Budeme mať radosť, keď sa budete podielať na doplnení historie rodu a prepojení rodokmeňa Kevických.

erb1Ma

Stránka rodu Kevických